1. Lachicki Urząd Konsularny, to instytucja Unii Rdzennych Narodów, w tym Lachii, która bez granic sztucznie utworzonych przez fikcję tzw. państw, traktowanych jedynie jako regiony (załącznik nr 7, dostęþny na stronie www.sad.lachicki.pl), jest bez praw do stosowania tzw. paszportów (bez pasz i bez portów).

  2. Lachicki Urząd Konsularny chroni godności i wolności poruszania się istot żywych, którym brak jest możliwości odmawiania korzystania z wszelkich form przemieszczania się lądowego, morskiego oraz powietrznego. Nikt nie ma prawa ograniczać takiej możliwości. Wszelkie formy blokowania, traktowane będą jako atak na życie, wolności i godność człowieka, bezwzględnie karane z tabel międzynarodowych. Języki większości krajów nie są naturalne, lecz sztucznie zmodyfikowane.