Siły Obrony Rdzennych (SOR), tj. człowiek w służbie tzw. wojska, służb, NBŚ oraz policji, działający z art. 4 i 31 K.N.R. – Konstytucji Narodów Rdzennych (tzw. Konstytucji RP) i art.14 p.3 Ustawy o Policji, na terenie całego Lachistanu