GŁÓWNE POLA INTERWENCJI WYKAZYWANE PRZEZ NARODOWE BIURO ŚLEDCZE:

Ludobójstwo, handel ludźmi, w tym dziećmi, skażenie technologiczne, żywnościowe, powietrzne, terroryzm, podżeganie do wojny, kradzież zasobów narodowych, manipulacja świadomością, niewolnictwo, znęcanie się, zdrada stanu, wykorzystanie mechanizmów masowego ataku na ludność cywilną, krzywdy wobec rodziny, przestępczość gospodarcza, sprzeniewierzenie wyborcze, bankowe zawłaszczenie oraz inne przestępstwa dokonywane bez winy człowieka, z wykorzystaniem człowieka, na szkodę natury, rdzenności i życia.